Change Your Life

Change Your Life Training Programe
Change Your Life_Logo

Kaj je Change Your Life Training Programe?

Ljudje se velikokrat znajdemo na življenjski točki, ko se nam zdi, da smo obstali. Zavedamo se, da nismo zadovoljni, morda s svojim delom, z odnosi, s svojim telesom, s svojim odzivanjem na ljudi in situacije. Sami velikokrat iz teh svojih zank ne najdemo pravega izhoda, saj nas ovira naš način razmišljanja, ki je največkrat vedno enak.

Change Your Life je 90. dnevni voden program, ki omogoča vsakomur, ki ima gorečo željo in vztrajnost, da pogleda v svoje življenje iz drugega zornega kota in preko omejenih vzorcev razmišljanja uresniči svoje srčne želje. Program zajema vsa področja življenja (delo, finance, odnosi, družina, osebna rast,…) in je individualno prilagojen posameznikovim potrebam. Program je zasnovan tako, da najprej ugotovimo kaj si resnično želimo in kateri so naši cilji. Nato določimo specifični cilj, ki ga želimo doseči ter pripravimo natančen načrt za uresničitev cilja. Sledijo aktivnosti za dosego ciljev in ovrednotenje dela.

Kako poteka program?

Program je zasnovan kot tedenska srečanja skupine (skupina do 7 oseb). Uvodno srečanje je nekoliko daljše, dve uri. Vsa naslednja pa uro. Po prvem srečanju ugotovimo, kaj si oseba želi, ali ima svoje cilje, kaj jo motivira in kakšne so njene vrednote. Potem pa se delo začne. Pripravimo plan dela in aktivnosti za uresničitev ciljev. Vsakdo prejme program z načrtom za uresničitev specifičnega cilja in tedenske naloge. Na vsakem tedenskem srečanju ocenimo preteklo delo in dosežke ter določimo naloge za naslednji teden. Na srečanjih se obenem pogovorimo o morebitnih težava ali ovirah pri izpolnjevanju posameznih nalog. Na zaključnem srečanju pregledamo začrtane cilje in dosežene rezultate. Srečanja potekajo enkrat tedensko, lahko pa se dogovorimo tudi za pogovor po telefonu ali skypu.

Kako dolgo traja program?

Program Change Your Life traja tri mesece oziroma deset srečanj. Program se predvidoma prične izvajati v mesecu aprilu 2016.

Kakšna je cena?
Cena programa je 360 eur. Plačilo se izvede v dveh obrokih 50% ob prijavi in 50% v roku 30 dni od pričetka izvajanja programa.

Program vodi mag. Ludvik Penko

Info in prijave: info@arzoxcenter@gmail.com in na tel. 041 771150

Izobraževanje

Misel

»Učitelj vam odpre vrata. Toda skoznje morate stopiti sami.« (Kitajski pregovor)

Sofinancerji

Program spodbujanja promocije zdravja v Mestni občini Koper je sofinanciran s strani Mestne Občine Koper.

Ključ do uspeha

1. Uživajte v slehernem trenutku
2. Uglasite se s svetom
3. Živite preprosto
4. Upočasnite korak
5. Prebudite svojo ustvarjalnost
6. Preživite veliko časa v naravi
7. Naučite se uživati v tišini
8. Odpuščajte
9. Ugotovite česa nočete
10. Veliko se smejte
11. Pomagajte si s pozitivnimi izjavami
12. Prevrednotite zdajšnja prepričanja