Kako zmanjšati stres?

Kako zmanjšati stres?

Termini delavnice (od 9.00 do 13.00):

25.06.2016

Lokacija: Koper

Vsakodnevno se srečujemo s stresom, tako v delovnem okolju, kakor tudi družini, v prometu in drugod. Finančno stanje, slabi odnosi, hiter ritem, nepredvidljivi dogodki in negotova prihodnost ustvarjajo v nas pritiske, ki ustvarjajo napetosti, živčnost in strah. Poraba antidepresiv in drugih zdravil se povečuje v veliki meri na račun stopnje stresa v družbi. Dolgotrajna izpostavljenost stresa negativno vpliva na naše Stres smo tako rekoč sprejeli kot “normalen” pojav sodobne družbe. Stres je subjektiven, kar pomeni, da se odraža od posameznika do posameznika drugače. Nekateri določeno obliko stresa občutijo bolj drugi manj. Stres je naša odzivnost na dogodek. Stopnjo stresa je odvisna od naših prepričanj, občutkov in želja. Ko ozavestimo vzroke stresa in spremenimo odnos se posledično odpravi ali zmanjša stres.

Veselje

Na seminarju se boste naučili:

- ozavestiti pomen stresa,
- naučili se boste obvladovati težje stvari in preprečiti izgorelost,
- osvojili boste številne veščine obvladovanja stresa,
- naučili se boste številnih praktičnih antistresnih vaj,
- izdelali boste svoj akcijski načrt glede na vaše osebnostne značilnosti.

Spoznali boste tudi kako dražljaji vplivajo na hormonski sistem v telesu, kako se odzivamo na stresne situacije, kakšni so simptomi stresa in kako se le-ta kaže, kakšne so posledice ter na kakšen način jih lahko odpravimo ali omilimo.

Odzivanje na stres in preobremenjenost se razlikujeta od posameznika do posameznika; v trenutku stresnega dražljaja nekateri pokašljujejo, grizejo nohte, spet drugi stiskajo zobe ali pesti, medtem ko se simptomi dlje trajajočega stresa kažejo v upadu koncentracije, občutku ponižanja, slabšem spominu, nezmožnosti dokončanja nalog, zavračanju, negativni samopodobi in ne navsezadnje dvomu vase.

Ker je humoren pogled pot k temu kako se poslovimo od stresa in tudi kako se bolje naučiti obvladovanja težjih nalog in trenutkov v življenju, je potek seminarja usmerjen k sprostitvenim tehnikam, ki so polne nalezljivega smeha.

Program

1. Struktura stresa in stresni dejavniki

Stres je zagotovo stanje, ki smo ga že vsi doživeli, da pa bi se lažje spopadali z njim, moramo spoznati tako biološki mehanizem stresne reakcije, kot tudi vlogo hormonskega sistema pri prenosu sporočil. Nekaj uvodnih trenutkov bomo tako posvetili hrbtenični dimenziji stresa in psihonevroimunologiji.

2. Izvori in simptomi stresa

Čustva, med katerimi so negativna npr. strah, jeza, potlačena jeza in nezadovoljstvo, igrajo pomembno vlogo pri doživljanju stresa, zato je sposobnost razumevanja in spoprijemanja z njimi osnova za obvladovanje stresa. Prav tako vam bo pri tem v pomoč poznavanje fizioloških, emocionalnih, intelektualnih in vedenjskih znakov stresa.

3. Različne tehnike obvladovanja stresa

Tehnike za hitro sprostitev na delovnem mestu:
- Jacobsova metoda progresivne relaksacije
- EFT tehnika
- Dihalna tehnika
- Smejalna tehnika
- Avtogeni trening
- Globoko sproščanje
- Uravnovesite telo in možgane

Skupaj bomo pripravili akcijski načrt s pomočjo katerega se boste lažje spopadli s stresom.

Izobraževanje

Misel

»Učitelj vam odpre vrata. Toda skoznje morate stopiti sami.« (Kitajski pregovor)

Sofinancerji

Program spodbujanja promocije zdravja v Mestni občini Koper je sofinanciran s strani Mestne Občine Koper.

Ključ do uspeha

1. Uživajte v slehernem trenutku
2. Uglasite se s svetom
3. Živite preprosto
4. Upočasnite korak
5. Prebudite svojo ustvarjalnost
6. Preživite veliko časa v naravi
7. Naučite se uživati v tišini
8. Odpuščajte
9. Ugotovite česa nočete
10. Veliko se smejte
11. Pomagajte si s pozitivnimi izjavami
12. Prevrednotite zdajšnja prepričanja